Søknad

Alt opptak i barnehagene foregår via Oslo Kommune. Ønsker du å søke plass hos oss kan du gå på en av linkene nedenfor.

Oslo kommune har ett hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars. Barna som er innunder hovedopptaket begynner gjerne i barnehagen i august. Det er da først og fremst plassene til de nye skolebarna som da fordeles.

Utover hovedopptaket har Oslo kommune løpende opptak. Da er det plassene for dem som flytter, bytter barnehage osv. som fylles opp igjen.

 

Bruk denne linken for å komme til Oslo kommunes sider om barnehager:

http://www.barnehager.oslo.kommune.no/

 

Ønsker du å søke, må du gå til søknadsportalen.

https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm

 

Har du spørsmål om opptak hos oss, ring gjerne!