Om oss

Barnas Barnehage ble etablert i 2002 og driver i dag tre barnehager i Osloområdet. Vårt fokus er å drive barnehager med høy faglig kvalitet der brukervennlighet og fremtidsrettet drift står sentralt.

Barnas Barnehage skal være et godt sted for barn og voksne med rom for spontanitet, glede og latter. Vår visjon er: «Sammen skaper vi gode minner.»

Det betyr at vi skal la barna oppleve å bli inkludert, de skal føle seg betydningsfulle og aksepterte. Vi skal gi barna gode opplevelser og ta vare på de spesielle øyeblikkene. Vi skal være med å bygge en solid og trygg plattform hvor barna kan få med seg en god bagasje av opplevelser, erfaringer, kunnskap og læring som gjør dem rustet til å møte livet utenfor barnehagen.

Hovedfokus i alle de tre barnehagene er natur og uteliv.

Naturen er en stor arena med utallige muligheter for lek, opplevelser, utforskning og læring. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for vekst og utvikling. Friluftsliv, bevegelse og naturopplevelser er med på å bygge fysisk og psykisk helse.

Barns vesen er å være aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Vi ønsker gjennom gode opplevelser å skape et ønske om gjentakelse. Vi skal gi barna gode opplevelser ved å være ute og skape mestringsglede gjennom bevegelse.

Detaljerte pedagogiske planer legges i hver barnehage og er et samarbeide mellom pedagogiske ledere, styrer og assistenter. Foreldrene har mulighet til å medvirke og påvirke gjennom samarbeidsutvalget. De pedagogiske planene tilpasses den enkelte barnehage, avdeling og forutsetninger.

Barnehagene har felles administrasjon som utfører felles oppgaver. Dette inkluderer innkjøpsavtaler, økonomi, koordinering av internkontrollsystem, forebyggende brannvern, osv.