Om oss

Barnas Barnehage ble etablert i 2002 og driver i dag tre barnehager i Osloområdet. Vårt fokus er å drive barnehager med høy faglig kvalitet innenfor rammene av Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, .

Det pedagogiske hovedfokus er ute- og friluftsliv. Det er en felles overbygning for alle Barnas Barnehage. Erfaringsmessig påvirkes barn som er mye ute i friluft og beveger seg i ulendt terreng med gode motoriske ferdigheter. Vi mener også at fokus og konsentrasjonsevne påvirkes positivt hos barn som er mye ute i friluft og ulendt terreng.

Detaljerte planer legges i hver barnehage og er et samarbeide mellom pedagogiske ledere, styrer og foreldrene gjennom samarbeidsutvalget. De pedagogiske planene tilpasses den enkelte barnehage og dens forutsetninger.

I 2012 startet vi et fellesprosjekt med barns lek i fokus der vi gjennom flere samlinger og aktiviteter fokuserer på barns lek, som er kanskje den viktigste læringsarenaen for barn. Hovedfokus i dette prosjektet er at alle barn skal opparbeide sosial kompetanse og oppleve å være inkludert. Dette er fortsatt en del av hverdagen vår da vi har høstet gode erfaringer med prosjektet.

Barnehagene har felles administrasjon som utfører felles oppgaver. Dette inkluderer innkjøpsavtaler, økonomi, koordinering av internkontrollsystem, forebyggende brannvern, osv.