Nyttige Linker

Bydel Vestre Aker

Barnehager i Bydel Vestre Aker: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt_barnehager/bydel_vestre_aker/

Barn og Søvn: http://www.bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no/barn_ungdom_og_familie/helsestasjon/article207394-3934.html

Bydel Bjerke

Barnehager i Bydel Bjerke: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt_barnehager/bydel_bjerke/

Andre nyttige linker:

Den Norske Turistforening sin side for barn:  https://www.dnt.no/barn/

Skiforeningen:   http://www.skiforeningen.no/

Nullmobbing – Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: http://www.nullmobbing.no/