Hovseter

Avd. Hovseter

Hovsetervn. 98, 0768 Oslo
Tlf. 22 14 92 52

Om barnehagen:

Hovseter ligger i 1 etasje i Borettslaget Kollektivet og var opprinnelig borettslagets barnehagetilbud til beboerne i Kollektivet. Borettslaget var fra starten tenkt som et kvinnekollektiv, men har gjennom årenes løp endret karakter. Barnehagen ligger i rolige omgivelser øst i Hovseterbebyggelsen med mye natur og skog lett tilgjengelig. Barnehagen har normalt 29 barn og er for barn i alderen 1 til 6 år.

Pedagogikk:

Vi bruker prosjektarbeid som arbeidsmetode gjennom hele barnehageåret. Det er prosessene som er i fokus og veien er målet. Rammene for prosjektene settes av personalet, men formes og endres underveis sammen med barna. Vi har 3 prosjekter i løpet av et barnehageår.

Satsningsområdene er friluft, uteliv og bevegelsesglede. Kommunikasjon, språk og mangfold samt bærekraftig utvikling og gjenbruk som kreativ kraft er også viktige satsningsområder. I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsningsområder og om hvordan vi jobber for å fremme barns utvikling og trivsel.

Se mer om barnehagen på kommunens hjemmeside:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/bydel-vestre-aker/barnas-barnehage-hovseter/

Kontaktperson:

Styrer: Helene Kjenne Kristiansen

E-post: hovseter@barnasbarnehage.no